Vizualizacija

Uvod v vizualizacijo (nov 1999) (powerpoint) (html)

Weka, vizualizacija in grafika (sep 2000) (powerpoint) (html)

MDS, vecrazsezno lestvicenje (dec 2001) (powerpoint) (html)

DOMOV