Vecrazsezno lestvicenje

Multi-Dimensional Scaling (MDS)

Postopek vecrazseznega lestvicenja ali multi-dimensional scaling (MDS) poskusa tocke iz visokorazseznega prostora preslikati v dvorazsezni prostor, pri cemer pa poskusamo ohraniti metriko, oziroma razdalje med tockami. MDS ni uporaben le za prikaz in razumevanje podatkov, temvec tudi kot uporabna hevristika za risanje grafov. Ta seminar bo povrsen pregled podrocja MDS, ki ga bomo primerjali tudi s podobnimi postopki, kot na primer PCA, razvrscanje (clustering), SOM, itd.

Prosojnice predavanja so na voljo v formatih HTML in MS PowerPoint. Video posnetek je na voljo tule.

Povezave

XGVIS je uporabniku prijazna graficna implementacija za Win/Unix
ALSCAL je implementacija z izvorno kodo v Fortranu. Na domaci strani dobimo tudi prosojnice iz predavanj.
NETLIB vsebuje vecje stevilo implementacij MDS v Fortranu
PERMAP je zastonj implementacija MDS za Windows
NewMDSX je zbirka 15 programov za analizo matrik razlicnosti
Tule dobimo nekaj clankov Jana de Leeuwa o MDS

SOM, PCA, ICA, razvrscanje in ostale metode so bolj znane in o njih dobimo res veliko informacij z navadnimi iskalniki. Priporocam okolje R, za katero dobimo knjiznici za razvrscanje in Sammonovo lestvicenje.

Domov