Brezvmesnisko e-poslovanje, XML, standardi, RIP

Aleks Jakulin

Predavanje INFOS 2001 (powerpoint)

Porocilo o standardih e-poslovanja (html)

Porocilo o standardih e-poslovanja (postscript)